Actuele thema’s

Frequent terugkerende thema’s

Overige thema’s 2020

 • Donatie coronaproof maken kerststal De Bosrand
 • Hondenlosloopveld
 • Herinrichting Kleine Broekstraat
 • Herinrichting Burgemeester Magneestraat
 • Kennismaking met politieke partijen Bergeijk
 • Convenant vernieuwen gemeente en dorpsraden
 • Klankbordgroep vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
 • Verkeerscoördinator Veilig Verkeer Nederland
 • Presentatie boek DNA-boek Bergeijk en ideeën voor initiatieven in dorpskern
 • Film over de Teuten
 • Dorpsschouw 2020: vanwege corona niet doorgegaan
 • Opening Brouwersbos en onthulling kunstwerk d’n Eyckel
 • Aanpassen snelheid / verkeersveiligheid Van Beverwijkstraat
 • Informatieavond Landbouwconvenant
 • Spreiding beschikbare AED’s met 24/7 toegankelijkheid
 • Woningbouwprogramma: informatie avond gemeente
 • Vuurwerk: schade en overlast
 • Verkeersveiligheid Mr. Pankenstraat / Eijckereind
 • Fietsambitie: bijeenkomst gemeentehuis
 • Bijeenkomst Waterschap De Dommel m.b.t. project Keersop
kiosk op het Hof