Nieuws

GGD benoemt gezondheidsambassadeurs in Bergeijk

Op 14 juni ontvingen Agaath Bussing en Thea de Valk uit Bergeijk de titel van Gezondheidsambassadeur. Deze titel werd hen toegekend door de GGD Brabant-Zuidoost voor hun inzet en bijdrage voor de Beweegtuin: een fitnessparcours met beweegtoestellen, jeu de boules banen en een pannakooi op het evenemententerrein bij de Kattendans. De uitreiking vond plaats tijdens …

Lees meer

Bewegen voor senioren

Op 14 juni organiseert Dorpsraad Bergeijk ’t Hof in de Beweegtuin in Bergeijk een beweegevenement voor senioren uit de hele gemeente. Op deze sportieve dag zijn fysiotherapeuten en sportinstructeurs aanwezig voor advies en ondersteuning. Zij tonen tevens hoe de beweegtoestellen op de juiste manier gebruikt moeten worden. De aanwezigen kunnen meedoen aan bewegen op muziek …

Lees meer

Sportmateriaal ’t Hofhuys

RSZK ’t Hofhuys heeft dankzij de inzet van dorpsraad Bergeijk ’t Hof en de gemeente Bergeijk, die een bedrag beschikbaar stelde, nieuw gymmateriaal verkregen. Het gaat hierbij om kleine balletjes, ringen, hoepels, een tafeltennistafel en nog vele andere gymspullen. De RSZK biedt ouderen verschillende mogelijkheden om in beweging te blijven zonder hen teveel verplichtingen op …

Lees meer

Feestelijke heropening Lijntstraat

Op zaterdag 22 februari werd onder veel belangstelling de Lijntstraat feestelijk heropend door wethouder Frank van der Meijden. Dit was een gezamenlijk project van de buurtbewoners, gemeente Bergeijk en Dorpsraad Bergeijk ’t Hof. Heijmans Wegen heeft het project gerealiseerd. De openbare ruimte van de Lijntstraat is volledig heringericht. Aanleiding voor de reconstructie was de slechte staat van …

Lees meer

Nieuw trimparcours voor jong en oud

De nieuwe trimbaan voor jong en oud in de vorm van een fitness-parcours is aangelegd. Iedereen mag de trimtoestellen gratis gebruiken en er naar hartenlust op oefenen zoals kinderen van de basisschool, jongeren, volwassenen, (sport)verenigingen en actieve ouderen. Bewegen is goed voor iedereen. Of je nu een betere conditie wil of wenst af te vallen… …

Lees meer

Paters Ros in het Patersbos

Bij de feestelijke opening van de beweegtuin op het evenemententerrein werd het idee gelanceerd om het corten stalen paard, geschonken door Harry Verhoeven, een stoere naam te geven. Na een oproep in weekblad De Eyckelbergh stroomden de namen binnen. Drie mensen werden bereid gevonden om uit de 30 binnengekomen suggesties een passende naam te kiezen en …

Lees meer

IDOP projecten

Afgelopen jaren werden er veel zogenaamde IDOP projecten gerealiseerd. Dat zijn dorpsontwikkelingsplannen, waarbij de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk samen gelden beschikbaar hebben gesteld voor projecten, waarbij de zelfwerkzaamheid van de bewoners met hun dorps- en kernraden versterkt wordt. In dit kader heeft onze dorpsraad ’t Hof zich actief bezig gehouden met o.a. de herinrichting …

Lees meer

Feestelijke opening Mr. Pankenstraat

Begin 2010 heeft Dorpsraad Bergeijk ’t Hof aandacht gevraagd voor knelpunten in de Mr. Pankenstraat. In mei van datzelfde jaar is dit project opgenomen in de IDOP plannen en met succes. Samen met inwoners en ondernemers, verenigd in een klankbordgroep, en ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente is er een totaal ontwerp gerealiseerd. Niet alleen de knelpunten …

Lees meer

Opening Beweegtuin Bergeijk

Feestelijke opening van de Beweegtuin op zaterdag 15 juni 2013 door wethouder Anja Tils. In de Beweegtuin kunt u gebruik maken van: een fitnessparcours met beweegtoestellen voor jong en oud jeu de boules banen panna-kooi voor jeugd Het geheel is tot stand gekomen door IDOP-projecten (Integrale DorpsOntwikkelingsPlannen), waarbij de Provincie Noord-Brabant gelden beschikbaar stelt (50% …

Lees meer