Feestelijke heropening Lijntstraat

Op zaterdag 22 februari werd onder veel belangstelling de Lijntstraat feestelijk heropend door wethouder Frank van der Meijden. Dit was een gezamenlijk project van de buurtbewoners, gemeente Bergeijk en Dorpsraad Bergeijk ’t Hof. Heijmans Wegen heeft het project gerealiseerd. De openbare ruimte van de Lijntstraat is volledig heringericht.

Aanleiding voor de reconstructie was de slechte staat van de riolering, de noodzakelijke vervanging daarvan en de slechte staat van het wegdek. Vanaf december 2012 is samen met een klankbordgroep een ontwerp voor de Lijntstraat ontwikkeld. De klankbordgroep bestond uit aanwonenden en vertegenwoordiging van de Dorpsraad Bergeijk ’t Hof. Het ontwerp leidde tot een totale reconstructie en herinrichting van het plangebied. Naast een herinrichting van de openbare ruimte is ook vervanging van de riolering van een gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel aan de orde geweest. Deze vorm van burgerparticipatie juichen wij erg toe.

Door de intensieve samenwerking met de bewoners van deze straat komt er een eind resultaat tot stand dat door iedereen gedragen wordt.

Plaats een reactie