Paters Ros in het Patersbos

Bij de feestelijke opening van de beweegtuin op het evenemententerrein werd het idee gelanceerd om het corten stalen paard, geschonken door Harry Verhoeven, een stoere naam te geven. Na een oproep in weekblad De Eyckelbergh stroomden de namen binnen. Drie mensen werden bereid gevonden om uit de 30 binnengekomen suggesties een passende naam te kiezen en daar zijn ze wonderwel in geslaagd. De commissie bestond uit de 3 volgende personen: Harry Verhoeven (kunstenaar), Linde Lohmans (dierenarts) en Marion Verhees (heemkunde). Ze waren het al gauw met elkaar eens en kozen voor een historische naam n.l. “Paters Ros”.
De naam herinnert aan het Bergeijkse kloostercomplex waar vroeger de zusters Urselinen en de paters Assumphionisten woonden en werkten, veelal bij het onderwijs aan jongere kinderen en leerlingen van het voortgezet lager onderwijs. De uitgekozen naam werd bedacht door Marianne Vleerakkers. Wij willen haar hiermee van harte feliciteren en bedanken. Het naamplaatje wordt t.z.t. op de sokkel van het beeld geplaatst. Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet en hopen dat de inwoners en gasten van Bergeijk nog jaren kunnen genieten van de beweegtuin met ons “Paters Ros” als baken in het geheel.

Plaats een reactie