Pilot Schuldenvrije start helpt jongeren aan een gezonde financiële toekomst

Goed omgaan met geld: dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet voor jongeren. Een kleine betalingsachterstand kan al snel oplopen tot een grotere schuld. Omdat jongeren vaak niet terecht kunnen bij reguliere schuldhulpverleningstrajecten, start de gemeente Bergeijk met een pilot om jongeren met betalingsproblemen en schulden te helpen.

Aan de Pilot Schuldenvrije Start kunnen jongeren deelnemen die:

  • minimaal 18 jaar en maximaal 24 jaar zijn
  • ingeschreven staan en wonen in de gemeente Bergeijk
  • schulden hebben van maximaal €5.000,- die niet zelf binnen drie jaar kunnen oplossen
  • geen gebruik kunnen maken van reguliere schuldhulpverleningstrajecten

Jongeren die deelnemen aan de pilot gaan samen met een schuldhulpverlener van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van Samenwerking Kempengemeenten aan de slag. De schuld wordt overgenomen door de gemeente, waardoor de jongere nog maar één schuldeiser heeft. Dat geeft rust. Het doel is dat na drie jaar de schuld bij de gemeente is afbetaald.

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de jongere stappen vooruit kan zetten in zijn/haar ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan of een passende opleiding, of juist bij het leren beheren van de financiën. Meer weten over de pilot? Kijk op www.bergeijk.nl/schuldenvrije-start