Wat heeft de Dorpsraad Bergeijk ’t Hof in 2022 opgepakt?

Een kort overzicht van de thema’s en activiteiten van de Dorpsraad:

 • Herinrichting De Bucht
 • Actualisatie gemeentelijke visie op mobiliteit; betrekken van inwoners via vragenlijst website & overleg met afvaardiging politieke partijen
 • Subsidieregeling initiatieven tegen effecten van corona
 • Herinrichting Burgemeester Magneestraat
 • Hooge Berkt II
 • Wandel-2-daagse juni 2022
 • Overleg met Jeugdcoach
 • Afvaardiging dorpsraad organisatie Dodenherdenking Bergeijk ’t Hof
 • DNA budget: Aanpassingen bij de Bevrijdingsboom in het Patersbos en Kwiekroute : opening 17-9-2022
 • Informatieavond gemeente Bergeijk inz. landbouwconvenant
 • Gemeentelijke evaluatie dorpsondersteuning
 • Werving leden dorpsraad
 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen; statutenwijziging
 • Overleg met ouderencoach