Wat heeft de Dorpsraad in 2020 opgepakt? Een korte terugblik

Vanaf maart 2020 zijn er vanwege corona veel activiteiten en bijeenkomsten geannuleerd. Gelukkig was het nog wel mogelijk om op digitale manier met elkaar in overleg te gaan over de onderwerpen die leven bij inwoners op gebied van welzijn, leefbaarheid en dorpsontwikkelingen.

Hieronder een kort overzicht van de onderwerpen die de dorpsraad in 2020 heeft kunnen oppakken of de dorpsraad is gevraagd mee te denken:

 • Donatie om bezoek aan kerststal De Bosrand veilig te organiseren i.r.t. coronamaatregelen
 • Vernieuwen van website en actualiseren van Facebookaccount
 • Deelname Rabo Clubsupport 2020
 • Vernieuwen convenant Dorpsraden gemeente Bergeijk
 • Hondenlosloopveld
 • Herinrichting Kleine Broekstraat
 • Herinrichting Burgemeester Magneestraat
 • Kennismaking met politieke partijen Bergeijk
 • Klankbordgroep vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
 • Verkeerscoördinator Veilig Verkeer Nederland
 • Presentatie DNA-boek Bergeijk en ideeën voor initiatieven in dorpskern
 • Film over de Teuten
 • Dorpsschouw 2020: vanwege corona niet doorgegaan
 • Opening Brouwersbos en onthulling kunstwerk d’n Eyckel
 • Aanpassen snelheid / verkeersveiligheid Van Beverwijkstraat
 • Informatieavond Landbouwconvenant
 • Spreiding beschikbare AED’s met 24/7 toegankelijkheid
 • Woningbouwprogramma: informatie avond gemeente
 • Vuurwerk: schade en overlast
 • Verkeersveiligheid Mr. Pankenstraat / Eijckereind
 • Fietsambitie: bijeenkomst gemeentehuis
 • Bijeenkomst Waterschap De Dommel m.b.t. project Keersop