Wat heeft de Dorpsraad in 2021 opgepakt? Een kort overzicht

Net als in 2020 zijn er gedurende 2021 maatregelen geweest om het corona virus in te perken. Daardoor zijn er veel activiteiten en bijeenkomsten geannuleerd. Gelukkig was het nog wel mogelijk om op digitale manier met elkaar in overleg te gaan over de onderwerpen die leven bij inwoners op gebied van welzijn, leefbaarheid en dorpsontwikkelingen.

Hieronder een kort overzicht van de onderwerpen die de dorpsraad in 2021 heeft kunnen oppakken of waarvoor de dorpsraad is gevraagd mee te denken:

 • Informatiebijeenkomst: “Gezond ouder worden”(digitaal)
 • DNA budget: Aanpassingen bij de Bevrijdingsboom in het Patersbos (verwachte oplevering 2e helft 2021) en Kwiekroute
 • Klimaatdialoog
 • Hooge Berkt
 • Kempisch Preventieakkoord
 • Deelname aan adviesorgaan nieuwe straatnamen
 • Verzoek m.b.t. speeltuin Prinses Marijkestraat / Bremberg
 • Gemeentelijke evaluatie dorpsondersteuning
 • Belevingsboulevard ’t Hof
 • Omgevingsvisie gemeente Bergeijk
 • Verzoek m.b.t. jeu de boules banen bij Kattendans
 • Klachten inwoners over verkeersmaatregelen Stökskesweg
 • Informatieavond: fietspad Eerselsedijk
 • Regiodialoog Rabobank “Wat vindt Oost-Brabant?”
 • Werving leden dorpsraad
 • Wet bestuur en toezicht rechtspersonen / bestuurdersaansprakelijkheid
 • Evaluatie dorpsondersteuning
 • Plannen familie Bax op terrein Loo- Stökskesweg (Bax Totaalrecreatie)
 • Vrijheidsboom in het Patersbos
 • Herinrichting Burg. Magneestraat