Weer een AED met buitenkast in het kerngebied ’t Hof

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof en de Werkgroep AED zijn zeer verheugd met het feit dat er weer een AED met buitenkast is bijgekomen in een “niet gewaarborgd”gebied. We streven naar duurzame 6-minutenzones in de kernen van Bergeijk. Dit wordt bereikt door AED’s te hebben, verspreid over Bergeijk, die ook aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl

Het Eijkereind in Bergeijk was nog niet voldoende afgedekt. Wij zijn Bergmans Jeanshouse Bergeijk zeer erkentelijk door de plaatsing van een AED met buitenkast en het periodieke onderhoud met hieraan vastgekoppeld een cursus reanimeren voor de directie en haar personeel. Verder willen we hierbij graag vermelden dat Van Nuland Elektrotechniek uit Bergeijk de AED met buitenkast gratis aangesloten heeft.

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof neemt de kosten van aanschaf voor hun rekening.

Het is van groot belang dat verspreid over Bergeijk verschillende AED’s  in buitenkasten komen en aangemeld worden bij www.hartslagnu.nl. Bij een hartstilstand telt elke minuut. Een ambulance heeft vaak een aanrijtijd van 15 minuten nodig. Het is bewezen dat de kans op overleving het grootst is als er binnen 6 minuten begonnen is met te reanimeren.

Maar om dit te kunnen realiseren zijn niet alleen meer AED’s nodig maar ook burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl en oproepbaar zijn bij een hartstilstand. Voor Bergeijk zou dit betekenen dat er 4 mensenlevens per jaar gespaard kunnen worden. Dit zijn cijfers die er niet om liegen.

Daarom hebben we een oproep aan alle bewoners -zowel burgers als bedrijven- van de kern Bergeijk ’t Hof:

  • Wij zouden zoveel mogelijk AED’s 24/7 bereikbaar zien.
  • Dat zoveel mogelijk burgers een reanimatie cursus volgen met jaarlijks een herhaling. Dit wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.
  • Zowel alle AED’s als burgerhulpverleners aangemeld zijn bij www.hartslagnu.nl.
  • Bekendheid van de gang van zaken bij een reanimatie met www.hartslagnu.nl.
  • Wil je meewerken aan dit alles? Kom dan de Werkgroep AED versterken!

Voor vragen, opmerkingen of begeleiding kunt u altijd terecht bij de Werkgroep AED Bergeijk ‘t Hof:

Frans Pasmans (tel. 06 53813029)                 Erica Nabben (tel. 06 50228038)

email: frans.pasmans@kpnmail.nl email: erica.nabben@gmail.com

Stichting Dorpsraad Bergeijk ’t Hof Werkgroep AED Bergeijk ‘t Hof

Plaats een reactie